TEMP

Staat privacywetgeving­ innovatie in de weg?

September 23rd, 2019

De cookiewet, de AVG; de consument is zich steeds meer bewust van het feit dat zijn privacy makkelijk geschonden kan worden en hiervoor wordt gelukkig wetgeving opgesteld. De gemiddelde Nederlander is er niet zo happig op om gegevens met bedrijven te delen, want waar komt die informatie terecht? Veel organisaties zien deze ontwikkelingen als een bedreiging voor hun strategie. Het is echter aan hen om die zorg weg te nemen en op een ethische manier met klantgegevens om te gaan. Maar zijn ze daar wel aan toe? Of moet er aan bedrijfsmodellen gesleuteld worden om zo datamisbruik te voorkomen? En staat privacywetgeving nieuwe marketingmethoden echt in de weg? We spraken Lokke Moerel, Hoogleraar Global law and IT aan de universiteit van Tilburg en Senior Of Counsel bij Morrison & Foerster, over deze vraagstukken. Haar werk met grote Amerikaanse techreuzen op het gebied van strategische privacy en ethische kwesties heeft haar een expert gemaakt in big data en kunstmatige intelligentie

Van product-centric naar user-centric

Na de Agrarische revolutie, de Industriële revolutie en de Wetenschappelijke revolutie is het de Digitale revolutie waar we nu middenin zitten. Lokke Moerel: “Deze revolutie brengt veel maatschappelijke voordelen met zich mee, maar laat ook frictie zien. Veel bedrijven gaan mee met de nieuwste technologieën als Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML). Ze willen immers niet achterblijven op de concurrent en hebben goede verhalen gehoord over de mogelijkheden. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan, want het echte innoveren begint pas wanneer de technologie niet centraal staat, maar het doel wat je voor de klant wil bereiken. Bedrijven moeten af van product-centric bedrijfsmodellen en overgaan op een user-centric model.” Daarmee moeten ze omschakelen van de korte termijn naar een duurzame data science strategie. Vanuit een duurzame strategie kan bepaald worden welke applicatie nodig is om eindgebruikers te bieden wat ze zoeken, niet wat het bedrijf een handige toevoeging aan haar portfolio lijkt. “Hier zien we vaak een verschil tussen bedrijven met legacy en nieuwe bedrijven die met een frisse blik naar de digitale revolutie kunnen kijken”, stelt Lokke Moerel.

Ethisch innoveren

Maar als bedrijven willen werken volgens een duurzame data science strategie, dan brengen AI en ML weer nieuwe discussies met zich mee. Voor het trainen van AI is ontzettend veel data nodig, veelal afkomstig van klanten. Met de komst van de AVG zijn bedrijven op scherp gezet over hoe ze moeten omgaan met deze data. Lokke Moerel: “De Europese privacyregels vereisen dat nieuwe technologieën die persoonsgegevens verwerken worden ingericht op basis van privacy-by-design en ethics-by-design. De potentiële impact voor individuen moet in de ontwikkeling meegenomen worden. Het algoritme geeft bijvoorbeeld aan dat zwangere vrouwen veel gevoeliger zijn voor een aanbieding van een levensverzekering. Zorgt een organisatie die levensverzekeringen verkoopt dan dat zij in die periode aanbiedingen krijgen? Of is het moreler om ze niet te benaderen op zo’n ‘gevoelig’ moment?”

Compliance moet een team-effort worden

In de praktijk zien we dat experts op privacygebied lang niet altijd worden aangehaakt in het innovatieproces. Het gevolg? De compliance afdeling keurt regelmatig een innovatie af omdat het niet aan de wetgeving voldoet. “Voor veel bedrijven lijkt het dus alsof ze zich in allerlei bochten moeten wringen om toch te kunnen innoveren”, volgens Lokke Moerel. Zij stelt voor dat compliance een team-effort wordt, waarbij iedereen bij de ontwikkeling van een nieuw onderdeel hier al rekening mee houdt. Het gebruik van data door AI en ML kan immers zo’n grote impact hebben, dat dit niet overgelaten kan worden aan één data scientist.

Digital savvy bestuursleden

Lokke Moerel stelt ook dat bedrijfsculturen moeten veranderen om zo op een verantwoorde manier te kunnen innoveren. “Bij een bestuur van zes zouden minstens drie personen digital savvy moeten zijn. Iemand is digital savvy wanneer diegene echt ervaring in de digitale sector heeft opgebouwd voordat hij of zij bij het bestuur kwam. Boekenkennis is niet genoeg, de praktijkervaring is van belang. Pas dan kan een bedrijf als geheel op een ethische manier innoveren. Daarmee nemen bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Building Blocks organiseerde op de Big Data Expo op 19 september een programma van vier kennissessies over de duurzame data science strategie. Lokke Moerel zal, verzorgde naast sprekers van CZ en Samsung, een kennissessie waarin ze vertelde over de ethische en morele dilemma’s die nieuwe technologieën als Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) met zich meebrengen.

Want to be the first to receive our latest news?

Subscribe to our newsletter!